Khách hỏi e hướng dương có chuẩn túi zip như hình ko hay hàng đóng cân ??? Xin trả lời là : " Chuẩn ạ