✳️Túi hột xoài bông : 22.000₫/kg (giá lẻ) , khách chọn size bên mình giao hình ngẫu nhiên vì hàng về tuỳ đợt. ( toàn hình đẹp