SIZE ĐẠI NHA CẢ NHÀ ❌Túi pink về cả màu hường nhé! Ahihi ❌Nhìn ưng lắm luôn, vẫn là size đại của đại ❌Càng tết hàng càng khan!