#loilocnuoc Combo gồm 3 bộ . BỘ 3 LÕI LỌC NƯỚC RO 1 2 3 (Loại 10 inch) - Nguồn nước sẽ được lọc tinh khi đi qua lần lượt 3 lõi lọc - Dễ sử dụng, tuổi thọ cao - Lõi PP: Loại bỏ các chất rắn lơ lửng trong nước - Lõi UDF: Khử mùi vị lạ trong nước - Lõi CTO: Loại bỏ các kim loại nặng và các chất hữu cơ cải thiện mùi vị nước