LÕI LỌC NƯỚC RO 1 (Loại 10 inch) - Nguồn nước sẽ được lọc tinh khi đi qua lần lượt 3 lõi lọc - Dễ sử dụng, tuổi thọ cao - Lõi PP: Loại bỏ các chất rắn lơ lửng trong nước