Bu lôngv đai ốc M4 dùng để bắt cố định pin lithium 32650 với thanh kẽm Giá bán với số lượng 10pcs #pin #lithium #bulong #pinlithium