TỔNG KHO HÀ NỘI Đại lí chân gà dacheng . Hang mới ngon chất lượng giá bảo đảm , thời hạn sử dụng 270 ngày từ ngày sản xuất NGÀY IN TRÊN BAO BÌ LÀ NGÀY SẢN XUẤT CẢ NHÀ NHỚ GIÚP SHOP VỚI Ạ #changa #đồănvặt #đồănnhanh #Chânvịt#chângàcayyuyu #đồănnhanh #đồănliền#changa #chanvit #doan #đồănngon #đồan