4042 co làm vỏ màng ro ren 10 ra dây 6 Nối nhanh nên dễ gắn và dễ sử dụng Áp lực chịu là 27,6 kg ************************************************