co 4046 nối nhanh co ren 17 ra dây 6 co gắn đầu bơm màu sắc màu trắng áp lực chịu 27kg ***********************************************