co nối nhanh 4064 co ren 13 ra dây 10 mm màu sắc : màu trắng áp lực chịu 27kg dùng trong máy lọc nước RO