Co góc ren 13 ra dây 6 loại nối nhanh Dùng để kết nối các lõi lọc 5-6-7-8-9 lại với nhau Là loại nối nhanh nên lắp đặt dễ đang tiện lợi Áp lực chịu 27,6kg Màu trắng