Co 17 ra dây 10 hay còn gọi là co bơm dây lớn Hoặc co ly ren 17 ra dây 10 Áp lực chịu 27,6kg Màu sắc ; màu trắng Loại hình : nối nhanh