Lõi lọc nước PP số 1 10in Lọc bỏ các chất lơ lửng , các chất hữu cơ trong nước Dùng để thay thế cho bộ lọc sinh hoạt , bộ lọc nước tinh khiết RO