COMBO 4 GÓI MỰC BENTO MÀU BAO GỒM: MÀU ĐỎ: CAY MÀU XANH MÀU VÀNG: MÀU CAM XUẤT XỨA: THÁI LAN HSD: 1 NĂM