Cúc bấm nhựa dành cho kìm bấm cúc nhựa Dùng làm cúc bấm quần áo, phụ kiện, đồ vật.... 1 gói 10 bộ cúc nhựa Cúc đẹp, bền... Haphukienmay