LƯU Ý : Riêng sản phẩm cúc quần bò giá 1k,k mỗi đơn hàng shop chỉ cho phép các bạn đặt 1 sản phẩm cúc. Vì số lượng đặt hàng lớn nên shop không bảo đảm được tất cả các đơn hàng cho mọi người) và shop tự ý chọn mã sản phẩm Cúc quần bò 1,1k /1 bộ ( 1 nút -1 cúc và 1 ốc ) Size 1,7 cm Màu cực đẹp 4 kiểu khác nhau Về có thể tư đóng bằng tay 1 cách dễ dàng. Không cần ra thợ chỉnh sửa Phụ liệu may mặc quynhanh