Đế chân vịt nhựa NT 18 dùng cho máy may 1 kim công nghiệp. -------------------------+++++++++------------------------- #dechanvit #chanvitnhua #maymay1kim #chanvitcongnghiep #phutungmaymay #maymaycongnghiep