Hướng dẫn sử dụng Điều khiển (remost) máy khuếch tán tinh dầu: ON/OFF: Mở/ tắt máy Intermittent: Chế độ phun, nghỉ Continuous: Phun liên tục Timing: Hẹn giờ Big/small: Phun mạnh/yếu Light: Chỉnh đèn