Size guide: Ngang khi đóng: 9cm Ngang khi mở: 25.5cm Dọc: 13.5cm ------ Thông tin liên hệ: Instagram: davies.original Hotline : 089 9966116 Địa chỉ : 159 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng