Chiếc ví được sản xuất với mục đích nâng cao sự tiện lợi. Một chiếc ví và kèm móc khóa để nhận rõ giá trị mang lại. Thông tin liên hệ: Instagram: davies.original Hotline : 089 9966116 Địa chỉ : 159 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng