Giấy dùng để dùng vẽ thiết kế may mặc Khổ 80x105 Chất liệu giấy dày và dai Dễ dàng vẽ và cắt Màu sắc : vàng nâu Cuộn lại dễ dàng 1 nó gồm 10 tờ