Sau khi máy làm việc xong nên tháo giẻ ra vệ sinh và thay giẻ mới ngay. Giẻ lau thay thế, nên có sơ cua để giặt thay thế trong quá trình sử dụng. Hoặc nên thay hẳn sau 3 tháng sử dụng #ecovacs #ecovacs #ecovacs