Nồi nấu cháo nhìn cũng phải kute phomai que mới chịu các mẹ ạ