[Tặng 1 Khẩu trang vải] tái sử dụng đến 20 lần sau khi giặt