Giao diện DC 5.5*2.1 + domino 2P Jack được sử dụng đẻ kết nối nhanh, không cần phải hàn giá 1 cặp, giá 1 chiếc tùy theo hình ảnh