Kim máy may gia đình nhiều size trong phân loại hàng Một gói 5 cây Hàng organ sản xuất tại Việt Nam Vải mỏng: voan, satin kim 9,11. Vải thô, cotton :11,13,14. Vải dày jean,kaki 16 Mình chuyên nguyên phụ liệu may mặc nhé