kim móc 2 đầu vàng chất liêu : kim nhôm gồm các size 1/0-2/0 2/3 3/4 5/6 7/8 dùng để móc len các size khác nhau khách mua hàng ghi chú rõ giúp shop size cần mua hoặc loại len cần móc nhé