Size 26 Kim nhỏ kéo chỉ siêu mượt. Mũi kim và đít kim đều bằng không đâm lủng tay như kim thường. Kim giúp kéo chỉ nhanh mượt hơn rất nhiều khách ah