Kim xăm tô bóng và đi nét đầu đủ. Thích hộp cho các bạn vì giá thành rất rẻ Kim bén hơn so với giá thành RiO trực tiếp không cần phải đợi lâu. Không cần đặt trước. Kim có sẵn Trên là giá 1 hộp 20 cây