#kinhbaoholaodong  ------------------------------- - Sản phẩm chắn bụi tuyệt đối cho mắt - Bảo vệ mắt bạn khỏi các tác nhân gây hại trong quá trình lao động,.. - Gọng kính có thể kéo dài ngắn cho phù hợp với khuôn mặt