Cotton Milk mác bò (Milk bò) thích hợp đan móc quần áo ấm, khăn choàng, mũ, thú bông... Cỡ sợi: 2.3mm. Kim móc: 2.5-3.0mm Kim đan: 3.0-4.0mm