Mô tả: 1 buộc tóc Orin chuyên sỉ kẹp tóc, chuyên sỉ cột tóc, chuyên sỉ phụ kiện tóc