- Chất liệu: Cotton len 100% - Kích cỡ: Phù hợp với hầu hết cỡ chân trung bình - Có nhiều màu - Hàng chuẩn QC