Kim xăm chất liệu kim từ thép không rỉ,chất lượng kim rất tốt ,vi 5 kim+ngòi theo kim,kim sắc bén không thua kém các loại kim giá cao khác #chat với shop để lấy ngoi theo ý muốn,nêu không shop sẽ lấy theo mặc định của shop