Khách mua buôn có thể vào shop có combo 10 đôi để tiết kiệm ship nhé Tất gấu cổ ngắn siêu yêu !