Giấy thiết kế mỏng được dùng để Scan full lưng full tay hoặc các vị trí khó Scan được bằng giấy thông thường ..khổ45cm dài tuỳ theo yêu cầu của khách