Kim xăm máy pen hãng Dragon ..biểu tượng chuồn chuồn màu vàng..là dòng kim rẻ nhưng kết cấu dây chun và chất lượng khá ổn định..bán lẻ các size từ 3 đến 15 cả khung và bóng