Thắt lưng nữ khóa vuông hai oze (Không kèm dây xích) KAN1219