Lưu ý: chỉ có những mẫu như hình thứ 2 sản phẩm "Kích thước: 21cm Chất liệu: Cotton pha Chất liệu mềm Thương hiệu mới và chất lượng cao