⚠️ Nếu bạn là người mới ⚠️ bước đầu tiền bạn phải vào mục Tôi -> Thiết Lập Tài Khoản -> Địa Chỉ ( điền vào mới mua được nhé ) ✅ FreeShip toàn quốc cho đơn hàng từ 50k ( Tối Đa 30K ) ( xem video hướng đẫn nhé : https://www.youtube.com/watch?v=eYjANFTD4DY