Mạch nguồn 9V và 5V cụt chân Do thay đổi hạ tầng. Công ty yêu cầu hủy sản phẩm >> Cắt cụt chân nguồn, đầu jac đã bị tiêu hủy chỉ còn củ nguồn (nguồn vẫn hoạt động bình thường). Đã đo thử điện áp. Shop có đo điện áp trước khi gửi Mạch chính hãng nguồn tp link. Mạch nguồn cho wifi, camera Mạch để chế tạo ghép nối bản mạch khác #nguon9v #nguon12v #nguồn5V