• chất liệu sản phẩm : nhựa cao cấp • sản phẩm đeo ôm sát khuôn mắt tránh tất cả các tác nhận xấu gây hại cho mắt • có số lượng nhiều • Hàng công ty chất lượng