* Chống được nắng; bụi; hóa chất... * Ngăn 99% tia tử ngoại UV * Tròng kính được làm bằng nhựa Carbon siêu cứng; siêu dẻo * Chống được nắng; bụi; hóa chất... * Ngăn 99% tia tử ngoại UV * Tròng kính được làm bằng nhựa Carbon siêu cứng; siêu dẻo