Mếch hạt keo 2 màu đen và trắng được sử dụng rộng rãi trong may mặc Khổ 1m *1m Sale 6 k còn 5k Ứng dụng trong tạo from, định hình sản phẩm, .. Dùng trong thiết kế thời trang , quần áo, túi ví, .. HAPHULIEUMAY