Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngày Rơle 1 chiều có thể kích hoạt điện áp cao, tải dòng điện cao như Động cơ, Đèn, tải AC. Điều khiển bằng các vi điều khiển như PIC, Arduino, Rasperry Pi, NodeMCU và nhiều hơn nữa Thông tin chi tiết: - Đầu ra kỹ thuật số 5V có thể điều khiển được. - Dòng điện 10A tối đa - Điện áp tối đa: 250v AC / 30v DC kích hoạt cấp độ thấp #Relay #Module