Nam châm ẩn( hít nam châm). Có kích thước:Đường kính 15mm dày 1,5mm 5k/ cặp(cặp 2 cái) và đường kính 8mm dày 1,5mm 4k/ cặp, 18mm dày 1,5mm 8k/ cặp Chất lượng như ảnh thực tế. Hít rất mạnh.