Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngày Chúng tôi là cửa hàng mới, làm giá sỉ, rẻ, rẻ, rẻ !! Gói sản phẩm bao gồm: 60 miếng ✅ Hoạ tiết bắt mắt và chất lượng cao ✅ Chống thấm nước ✅ Lâu trôi ✅ An toàn #tattoo sticker