Nối thẳng nhấn nhanh 1 đầu dây 6 và 1 đầu dây 10 Áp lực chịu 27,6kg Màu sắc : màu trắng Linh phụ kiện máy lọc nước RO dùng để giảm từ dây 10 sang dây 6