co 1044 nối nhanh co ren 13 ra dây 6 co làm van điện hoặc nối thẳng dùng trong máy lọc nước màu sắc màu trắng áp lực chịu 27kg