Hít khâu Kích thước 1,8cm Dùng làm nút nam châm hít cho túi handmade bằng da, vải, len sợi Giá 10k/ cái #handmade #hit #namcham #tuixach